Werkwijze

In mijn fysiotherapie behandelingen is de Feldenkrais methode verweven. Soms veel, soms weinig, maar het bepaalt in belangrijke mate mijn werk- en denkwijze. De Feldenkrais Methode is een methode waar je door zelf ontdekken en ervaren kunt leren hoe je oók kunt bewegen.

Wij hebben allemaal gewoontepatronen, in houding en beweging en in denken, doen en voelen. Deze vormen zich in de loop van ons leven onder invloed van alles wat we leren en meemaken. Zo kunnen er gewoonten ontstaan die ons belemmeren en níet bij ons passen, terwijl ze toch heel gewoon kunnen aanvoelen.
Overbelasting, spierspanning, pijn- en allerlei andere klachten kunnen het gevolg zijn.

De eerste behandeling begint met een inventarisatie van je klachten en vragen.
Daarna volgt meestal een lichaamsbewustzijn oefening, soms in zit, soms liggend op de behandelbank. Van hier ontwikkelt de behandeling zich:

Door zelf te bewegen of door mij bewogen te worden, leer je waar je uit gewoonte spanning vasthoudt, waar je kunt loslaten en hoe je ook kunt bewegen. Klein, zacht en nooit over je grenzen. Afhankelijk van jouw situatie, wisselen we dit af met gesprek, advies, informatie en oefeningen en opdrachten voor thuis.
Je leert nieuwe bewegingsmogelijkheden kennen en ze integreren in je dagelijkse bezigheden.

Bij de behandelingen kun je gewone comfortabele kleren dragen.