Meer over de Feldenkrais Methode

Feldenkrais is een praktische en efficiënte methode om te leren met aandacht te bewegen. Veel bewegingen – groot en klein – zijn zo vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. Dag in dag uit, zonder erbij na te denken. En we merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we bewegen.
Feldenkrais kijkt juist naar het hóe. Naar de talloze bewegingsmogelijkheden waarover we beschikken. Feldenkrais is een leerproces:

 • We ontdekken hoe we bewegen, via nieuwe en ongewone, eenvoudige en speelse bewegingscombinaties (liggend of zittend op de grond).
 • We ervaren waarin we onszelf belemmeren en hoe we óók kunnen bewegen.
 • We worden ons bewust van de manier waarop bewegingen verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel en onze manier van waarnemen, voelen en denken.

Dit zelf ervaren en ontdekken – organisch leren – kenmerkt de Feldenkrais methode.
Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. En andersom. Moshé Feldenkrais koos voor ingang via het fysieke omdat daar veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn. Feldenkrais is bewust worden door bewegen.

Zelf ontdekken, ervaren en leren

Feldenkrais is een leerproces. Dat krijgt vorm in groepslessen en individuele lessen. Moshe Feldenkrais formuleerde een aantal heldere principes bij deze lesvormen. Die zijn veelzeggend: de methode gaat uit van het zélf ontdekken, ervaren en leren benutten van bewegingsmogelijkheden. Niets is opgelegd:

 • Laat een beweging aangenaam zijn.
 • Vertrouw op je eigen ervaring.
 • Het hoeft niet mooi te zijn
 • Laat een beweging makkelijk, eenvoudig zijn.
 • Je kunt makkelijker verschillen ontdekken als je minder je best doet.
 • Ontdekken is uitgangspunt, het resultaat staat nog niet vast.
 • Geen concentratie, maar aandacht voor de ervaring
 • Niet het doel, maar de weg ernaar toe is waar het om gaat.

Tijdens de behandeling of een les is het prettig om comfortabele warme kleren te dragen.

Lees verder op: www.feldenkrais.nl