Feldenkrais Methode

Zelf ontdekken, ervaren en leren

Feldenkrais is een methode om te leren met aandacht te bewegen. Veel bewegingen – groot en klein – zijn zo vanzelfsprekend, dat je ze achteloos maakt. Dag in dag uit, zonder erbij na te denken. En je merkt niet of die bewegingen je lichaam belasten of niet. Je aandacht ligt bij wát je wilt doen, niet bij hóe je beweegt.
Feldenkrais kijkt juist naar het hóe; naar de talloze bewegingsmogelijkheden waarover je beschikt. Feldenkrais is een leerproces.

  • Je ontdekt hoe je beweegt, via nieuwe en ongewone, eenvoudige en speelse bewegingscombinaties. ( liggend of zittend op de grond of behandelbank).
  • Je ervaart waarin je jezelf belemmert en hoe je óók kunt bewegen.
  • Je wordt je bewust van de manier waarop bewegingen verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel en je manier van waarnemen, voelen en denken.
  • Je leert hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker en vloeiender is te maken.

Er zijn twee vormen:

  • Bewustworden door bewegen, waar ik je vertel welke bewegingen je zelf gaat uit proberen. Ze worden ook als groepslessen gegeven.
  • Functionele integratie, waar ik je beweeg. Ik til bijvoorbeeld je schouder op en laat je de verbinding voelen met je ribben.

In individuele behandelingen gebruik ik beide vormen. Bij beiden zijn de bewegingen meest klein en zacht en altijd zonder inspanning, zodat je heel kleine verschillen kunt waarnemen, want daar schuilt de mogelijkheid tot verandering.

Je leert nieuwe bewegingsmogelijkheden kennen en ze integreren in je dagelijkse bezigheden.

www.feldenkrais.nl